Stahl s.r.o. - CZ Stahl s.r.o. - EN Stahl s.r.o. - DE Stahl s.r.o. - mezinárodní stěhovací služby, Praha, Plzeň, Klatovy.
Stahl s.r.o.


KATALOG SLUŽEB - STĚHOVÁNÍ

Stěhování bytů a domácností

KOMPLEXNÍ SLUŽBA STĚHOVÁNÍ – BYTY ČESKÁ REPUBLIKA

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování
  dovoz obalového materiálu pro stěhování
  zabalení stěhovaných věcí do kartonů , popis stěhovaných věcí
  zabalení křehkých věcí, elektroniky a uložení do transportních 
     dřevěných beden s víky
  zabalení obrazů do americké fólie s lepeným papírem,
     na místě výroba kartonů
     z kartónových desek podle rozměrů obrazů
 demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů, přelepení dvířek proti otevření při manipulaci
  zabalení nábytku do americké fólie - popis, zabalení nábytku do dek na vozidle
     a připoutání proti posun
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  naložení stěhovaných věcí, zabezpečení na vozidle proti posunu
  přeprava na určené místo
  vyložení nábytku, montáž nábytku, vložení polic,  klíčů, kontrola funkčnosti
  vyložení  kartonů a ostatních věcí,
  rozdělení kartonů a ostatních věcí do místností
  vybalení stěhovaných věcí
  kontrola stěhovaných věcí – předání podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí  
  odvoz použitého obalového materiálu po stěhování

STANDARDNÍ SLUŽBA - STĚHOVÁNÍ – BYTY ČESKÁ REPUBLIKA

  určení ceny podle velikosti bytu, nebo stěhovaných věcí
     při telefonickém rozhovoru
  zabalení stěhovaných věcí provede zákazník do vlastních kartonů,
     nebo kartonů zakoupených od firmy STAHL
  demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů, přelepení dvířek
     proti otevření při manipulaci
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  naložení stěhovaných věcí do vozidla, zabalení nábytku do dek, připoutání proti posunu
  stěhování na určené místo
  vyložení nábytku, montáž nábytku, vložení polic, klíčů , kontrola funkčnosti
  vyložení kartonů a ostatních věcí
  rozdělení a umístění kartonů a ostatních věcí do místností podle přání zákazníka 
     kontrola stěhovaných věcí  
  kontrola stěhovaných věcí a předání podle seznamů stěhovaných věcí

KOMPLEXNÍ SLUŽBA - STĚHOVÁNÍ – KANCELÁŘE

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování
     ( vypracování smlouvy o dílo )
  vypracování seznamů stěhovaného nábytku a označení
     nábytku a PC 
     (před stěhováním, pro správné umístění na nové adrese)
  dovoz  kontejnerů  na  odpad a skartaci pro stěhování
     (vyčleněný  před  stěhováním, 
     po dohodě s objednatelem rozmístění kontejnerů o objemu 500 l 
     do jednotlivých pater budovy)
  dovoz obalového materiálu a rozmístění do kanceláří
  zabalení  stěhovaných  věcí  do uzavřených kartonů,  zabalení  obrazů  a  nástěnek   
  odpojení  PC, zabalení  a  uložení do speciálních  dřevěných přepravních beden s víky
     (dřevěné bedny 
     používáme i na přepravu serverů všech velikostí )
  sepsání seznamů stěhovaných věcí pro každého zaměstnance objednatele
  demontáž nábytku, vyjmutí polic,  klíčů, přelepení dvířek proti otevření při manipulaci
  naložení nábytku
  přeprava nábytku ( zabalení nábytku  do dek na vozidlech a připoutání proti posunu)
  vyložení nábytku a jeho rozmístění podle plánů, montáž nábytku,
     vložení polic a klíčů, kontrola  funkčnosti ·  naložení a přeprava
     výpočetní techniky zabalené a uložené v dřevěných bednách
  vyložení výpočetní techniky na určená místa podle plánů rozmístění, vybalení a zapojení PC
  naložení  kartonů  a  ostatních věcí  –  přeprava na určené místo
     ( v případě,  že  objem stěhování je 
     malý a náklad se vejde do jednoho vozidla, nakládají se nejdříve kartony, PC, ostatní věci a
     nakonec nábytek ,aby mohla být provedena jeho montáž)
  vyložení kartonů a ostatních věcí a jejich rozmístění podle plánů 
     ( po dohodě se zákazníkem vybalení kartonů )
 kontrola před předáním podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí firmou STAHL
  předání stěhovaných věcí podle sepsaných seznamů objednateli
  odvoz nepotřebného obalového materiálu na skládku po stěhování
   
Na přání zákazníka vyhotovíme plány rozmístění nábytku po stěhování

STANDARDNÍ SLUŽBA – STĚHOVÁNÍ - KANCELÁŘE
 

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování ( vypracování smlouvy o dílo )
  označení nábytku a PC ( před stěhováním,  pro správné umístění na nové adrese )
  dovoz  kontejnerů  na  odpad a skartaci ( vyčleněný  před  stěhováním, 
     po  dohodě s objednatelem 
     rozmístění kontejnerů o objemu 500 l  do jednotlivých pater )
 zabalení a uložení PC do speciálních dřevěných přepravních beden s víky
 zabalení provede objednatel (do vlastních kartonů, nebo zakoupených od firmy STAHL)
  sepsání seznamů stěhovaných věcí pro každého zaměstnance objednatele
  demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů a přelepení dvířek proti otevření při manipulaci
  naložení nábytku, zabalení do dek na vozidle a upevnění proti posunu
  stěhování nábytku na určené místo
  vyložení nábytku na určeném místě a rozmístění podle plánů
  montáž nábytku, vložení polic a klíčů, kontrola funkčnosti
  přeprava PC, kartonů a ostatních stěhovaných věcí a rozmístění podle plánů
     ( v případě,  že objem   
     stěhování je malý a náklad se vejde do jednoho vozidla, nakládají se nejdříve kartony, PC,
     ostatní věci a nakonec nábytek, aby mohla být provedena jeho montáž )
  kontrola před předáním podle sepsaných seznamů stěhovaných
     věcí firmou STAHL
  předání podle stěhovaných věcí podle sepsaných seznamů
     objednateli
 

NOVĚ - KOMPLEXNÍ STĚHOVACÍ SLUŽBY - ZASTOUPENÍ BERLÍN

Komplexní stěhovací služby - zastoupení BerlínVe spolupráci s naším německým partnerem Slavie GmbH, zajišťujeme komplexní stěhovací služby v regionu Německo a celý svět.

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky
  výroba dřevěných lehkých beden, nebo vyztužených kartonů
     podle druhu nákladu,( výrobu těchto obalů provádí naše firma )
  zabalení stěhovaných věcí do americké fólie s lepeným papírem
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  uložení stěhovaných věcí do beden , nebo vyztužených kartonů, popis – číslo
  naložení do nákladního vozidla potřebné velikosti
  odvoz na letiště, nebo přeprava kontajnerem
  vyřízení celních formalit od A do Z
  letecká nebo kontajnerová přeprava na určené místo v regionu Německo a celý svět
  převzetí zásilky partnerskou službou v Německu
  přeprava na určené místo
  vybalení přepravovaných věcí
  předání podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí

Určení  vozidla  dostatečné  velikosti  a  přesný výpočet  ceny zašleme v cenové nabídce včetně dokladů potřebných k celnímu odbavení po prohlídce stěhovaných věcí.STANDARDNÍ SLUŽBA – STĚHOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

   Při této službě si zákazník zabalí stěhované věci sám. Obalový
   materiál může nabídnout naše firma, nebo
   si ho zákazník  zakoupí z jiného zdroje. Demontáž a montáž
   nábytku ve standardní službě je pro naší firmu zcela běžná věc.
   Celní doklady samozřejmě  vyřizujeme od A do Z. Určení vozidla
   dostatečné velikosti a přesný výpočet ceny zašleme v cenové
   nabídce včetně dokladů potřebných k celnímu odbavení po
   prohlídce stěhovaných věcí.
 
KOMPLEXNÍ SLUŽBA – STĚHOVÁNÍ KONTEJNEREM DO ZÁMOŘÍ

 bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování
  objednání kontejneru dostatečných rozměrů k potřebnému stěhování a lodní
     přepravy
  výroba vložkových dřevěných beden podle velikosti  kontejneru 
     (pouze na přání )
  dovoz obalového materiálu a rozdělení obalového materiálu do místností
  zabalení stěhovaných věcí do kartonů – popis – číslo a umístění
  zabalení oděvů do šatních kartonů  - popis, číslo, umístění
  zabalení a uložení do vyrobených dřevěných beden na přepravu křehkých věcí
     (pronájem není možný z hlediska návratnosti)
  demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů, přelepení skel speciální lepicí páskou,
     přelepení dvířek proti otevření při manipulaci
  zabalení nábytku do  americké fólie s lepeným papírem  +  vlnitým papírem 
     ( nábytek musí být důkladně zabalen, protože kontejnery mají kovové stěny bez obložení)
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  naložení a uložení stěhovaných věcí do kontejneru, kontrola správného uložení
  přiložení dispozic k nákladu pro firmu, která bude provádět vykládku, montáž a
     vybalení včetně montáže ( naše firma oslovuje  zavedené  stěhovací  firmy,  s kterými
     spolupracuje již delší dobu, obdobně provádíme tyto práce pro tytéž firmy)
 vyřízení celních formalit od A do Z
  přeprava do přístavu
  lodní přeprava do místa určení
 vyzvednutí kontejneru v přístavu najatou firmou, přeprava na určené místo
  vyložení nákladu, vybalení nábytku montáž nábytku, vložení polic, klíčů
  rozdělení kartonů do místností
  vybalení kartonů a uložení do nábytku
  kontrola stěhovaných věcí
  předání stěhovaných věcí podle sepsaných seznamů
   
Stěhování  tohoto  druhu  je velice  náročné  na  obalový materiál. Kontejnery, které se používají pro tento druh přepravy nemají upravené vnitřní opláštění.

KOMPLEXNÍ SLUŽBA –  LETECKÁ PŘEPRAVA

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky
  výroba dřevěných lehkých beden, nebo vyztužených kartonů (podle druhu nákladu ) 
     ( výrobu těchto obalů provádí naše firma )
  zabalení stěhovaných věcí do americké fólie s lepeným papírem
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  uložení stěhovaných věcí do beden , nebo vyztužených kartonů, popis – číslo
  naložení do nákladního vozidla potřebné velikosti
  odvoz na letiště
  vyřízení celních formalit od A do Z
  letecká přeprava na určené místo
  vyzvednutí najatou firmou ( naše firma oslovuje zavedené stěhovací služby,
     s kterými spolupracuje již delší dobu, obdobně provádíme tyto práce pro tytéž 
     zahraniční firmy v ČR )
  přeprava na určené místo
  vybalení přepravovaných věcí
  předání podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí
 
KOMPLEXNÍ SLUŽBA – PŘEPRAVA UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování
  výroba dřevěných obalů, klima obalů ( po dohodě se zákazníkem vyrobí 
     firma STAHL )
  zabalení přepravovaných exponátů ( podle druhu exponátu - různé druhy 
     papíru americké fólie  s lepeným papírem, bublinkové fólie, vlnitý papír, 
     molitan,  kartónové  desky na výrobu různých obalů, speciální lepicí pásky na
     sklo lepicí pásky na kartony, papír a fólie atd.
  sepsání seznamů přepravovaných exponátů ( označení exponátů )
  naložení do vozidla a další zabalení do dek v nákladovém prostoru
  připoutání a zabezpečení nákladu
  vyřízení celních formalit od A do Z
  přeprava na určené místo ( nákladním vozidlem, letecky, kontejnerem )
  vyložení přepravovaných exponátů, rozmístění, vybalení
  kontrola a předání podle sepsaných seznamů přepravovaných exponátů
  odvoz nepotřebného obalového materiálu po stěhování

PŘEPRAVA TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ

   Přepravujeme předměty jednotlivé váhy do  800kg  ( stroje,
   trezory atd. ). K této práci používáme hydraulické podvozky  a
   hydraulická čela na vozidlech. Stěhujeme i předměty o hmotnosti
   vyšší než 800 kg, v rámci  komplexních služeb - stěhování
   kancelářského zařízení. Zde je nutná příprava, stěhování
   těchto předmětů musí být důkladně zorganizováno a
   koordinováno, aby nedošlo ke zranění pracovníků , poškození
   stěhované věci,  poškození zdí  apod . 

PŘEPRAVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

   Přepravujeme hudební nástroje všech druhů. Již šestým rokem
   stěhujeme hudební nástroje pro Pražské jaro a Pražský podzim.
   Dále zajišťujeme přepravy hudebních nástrojů pro Český rozhlas,
   Symfonický orchestr hl. m. Prahy, agenturu PISKO a pro fyzické
   osoby. K této práci používáme speciální podvozky a
   postroje pro přenášení břemen.

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ

  
Pro stěhování knihovních fondů využíváme speciální přepravní
   vozíky, vyrobené na základě zkušeností z praxe, naší společností.
  
     Postup prací

 vypracování harmonogramu stěhování ( počet bm za den)
  příprava sjezdů ( v případě že není možné použít v budově
    výtahy )
  dovezení přepravních vozíků
  označení vozíků podle pořadí
  naložení přepravních vozíků podle signatur
  transport do nové budovy
  vyložení podle signatur
  odvoz přepravních vozíků a úklid po stěhování
  kontrola a předání přestěhovaných knihovních fondů   

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH VOZÍKŮ

   Naše firma používá přepravní vozíky již více než 7 let. Když jsme se poprvé setkali
   s požadavky na stěhování knihovních fondů, nebyla vymyšlena žádná speciální technologie
   ani pomůcky pro stěhování 
   knihovních fondů. Pro tyto účely se používaly kartóny. To bylo finančně i časově náročné. 
   Dalšími nevýhodami byla vysoká pracnost a fyzická náročnost při stěhování knihovních fondů
   a zároveň nedostatečná záruka, že bude dodrženo požadované pořadí knih. 
   Později se začaly používat dřevěné bedny s víky. Tím odpadlo nakupování drahých kartónů,
   takže se snížily finanční náklady na stěhování. Ostatní nevýhody však zůstaly.
   Po těchto zkušenostech jsme dospěli k názoru, že tento způsob stěhování knihovních 
   fondů je neefektivní. Navíc neustálou manipulací s knihami mohlo dojít k jejich poškození. Práci
   ztěžovaly i těžko přístupné prostory depozitářů v budovách bez výtahů a v těžko přístupných
   prostorech archivů a knihoven. Vymysleli jsme speciální přepravní vozík. Několik vzorků těchto
   vozíků jsme vlastnoručně vyrobili a otestovali v praxi. 
   Stěhování knihoven dostalo jiný rozměr. Práce, která dříve trvala 3 dny byla za použití vozíků
   hotova za 1 den, při menším počtu pracovníků a prakticky bez velké fyzické námahy. V současné
   době naše firma vlastní 160 kusů těchto přepravních vozíků vlastní výroby. 40 kusů vozíků je
   uzpůsobeno na velké formáty knih, o rozměrech zhruba 100x80 cm. Špatnou přístupnost nebo
   prostory bez výtahů jsme vyřešili sjezdy, které se přimontují na schodiště a umožňují tak rychlý
   a plynulý pohyb po schodech, bez velké fyzické námahy. Toto řešení je jednoduché a levné.
   Kolečka přepravních vozíků jsou gumová a mají ložisková uložení, takže na podlahách
   nezanechávají žádné stopy a neničí je. Při stěhování přepravními vozíky nerozhoduje vzdálenost.
   Odpadá zdlouhavé rovnání knih. Tím šetříme finanční prostředky našich zákazníků při stěhování. V případě
   nepřízně počasí se nasazují na vozíky plachty.

ČIŠTĚNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ 

   Přepravní vozíky jsou využívány i při mechanickém a chemickém čištění.
   Výhodou použití vozíků při čištění knihovních fondů je to, že knihy se nemusí čistit přímo v
   depozitářích a knihovnách, ale na vyhrazeném místě, které je pro čištění knih vhodnější. Další
   výhodou je to, že knihy se z vozíků odebírají postupně, čistí se jedna po druhé, takže nedojde
   k záměně pořadí knih. Pro čištění knih používáme vysavače švédské firmy LUX s maximálním
   výkonem, který však je pro toto čištění použitelný a knihy nepoškodí. Dále se knihy stírají
   purusem. Při chemickém čištění se knihy nechávají na přepravních vozících a provádí se
   chemické postřiky. S  oběma způsoby, mechanických čištěním knihovních fondů i chemickým
   čištěním knihovních fondů máme velmi dobré zkušenosti, o čemž svědčí i referenční dopisy
   našich zákazníků, jako jsou například židovské muzeum v Praze a Národní knihovna hlavního
    města Prahy.

objednejte on-line profesionální webdesign STAHL stěhovací služba, stěhování, stěhování na klíč (C) 2010
O společnosti STAHL - Stěhování

historie
vozový park
reference stěhování
Naše Služby - Stěhování

stěhování bytů a domácností
stěhování firem a společností
komplexní služby na klíč
specializované služby
Skladování

přehled služeb
lokality
fotogalerie
kontaktujte nás
Objednat on-line

poptejte služby on-line
kontaktujte nás

Stahl, stěhování, stěhovací služby
Stěhování po celé České republice, zahraničí i zámoří. Stěhujeme kancelářské prostory včetně komplexní přípravy. Stěhování bytů, uměleckých předmětů, knihovních fondů a těžkých předmětů. Naše společnost nabízí komplexní stěhovací služby na klíč, dle požadavku zákazníků. Samozřejmostí je bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky. Součástí stěhování je dovoz kontejnerů na odpad a skartaci, dovoz obalového materiálu a rozmístění do kanceláří. Zajištění skladování.