STAHL stěhovací služba


Stěhování byty a domácnostiStěhování malé a velké firmySkladování


VÍTEJTE - STĚHOVACÍ SLUŽBA - STĚHOVÁNÍ - STAHL

Jsme jednou z největších stěhovacích firem v České republice. Zajistíme veškeré stěhování na klíč.
Hovoříme s našimi zákazníky o kvalitě poskytovaných služeb naší společností. Z jejich reakcí víme,
že naši zaměstnanci odvádějí kvalitní práci při stěhování.

Spokojenost našich zákazníků nás motivuje k podávání ještě vyšších výkonů a k neustálému
zlepšování naší práce.  Ať je to balení stěhovaných věcí, používání nových obalových materiálů,
pravidelné kontroly kvality práce stěhování, odváděné našimi zaměstnanci, ale i námi majiteli
společnosti, kterým jde především o nejlepší pověst jména STAHL na trhu stěhování a
stěhovacích služeb. V dnešní době zaměstnává firma STAHL – stěhovací služba spol. s r.o.
51 vyškolených pracovníků zajišťují profesionální stěhování a vlastníme 23 vozidel.
Naše společnost zásadně nevyužívá služeb brigádníků. S brigádníky není možné zajistit kvalitu
a profesionalitu stěhovacích služeb, jakou poskytujeme a i do budoucna hodláme poskytovat.
Toto platí zejména, pokud se přepravují vzácné a cenné předměty, u kterých je nutná dlouhodobá
zkušenost se stěhováním, balením a nezbytná praxe s veškerou manipulací. Celý průběh stěhování
vždy zajistíme k plné spokojenosti našich zákazníků.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SLUŽBA STĚHOVÁNÍStěhování, stěhovací služba

KOMPLEXNÍ SLUŽBA STĚHOVÁNÍ – KANCELÁŘE

stehovani bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování 
stehovani vypracování seznamů stěhovaného nábytku a označení
    nábytku a PC 
stenovani dovoz kontejnerů na odpad a skartaci po stěhování
stenovani dovoz obalového materiálu a rozmístění do kanceláří 
stenovani zabalení stěhovaných věcí do uzavřených kartonů, zabalení
    obrazů a nástěnek 
stenovani odpojení PC, zabalení a uložení do speciálních dřevěných
    přepravních beden 
stenovani sepsání seznamů stěhovaných věcí pro každého zaměstnance objednatele 
stenovani demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů, přelepení dvířek proti otevření při manipulaci 
stenovani naložení nábytku 
stenovani přeprava nábytku ( zabalení nábytku do dek na vozidlech a připoutání proti posunu)
stenovani vyložení nábytku a jeho rozmístění podle plánů, montáž nábytku, vložení polic a klíčů,
    kontrola funkčnosti 
stenovani naložení a přeprava výpočetní techniky zabalené a uložené v dřevěných bednách 
stenovani vyložení výpočetní techniky na určená místa podle plánů rozmístění, vybalení a zapojení PC 
stenovani naložení kartonů a ostatních věcí – přeprava na určené místo 
stenovani vyložení kartonů a ostatních věcí a jejich rozmístění podle plánů
stenovani kontrola před předáním podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí firmou
STAHL 
stenovani předání stěhovaných věcí podle sepsaných seznamů objednateli 
stenovani odvoz nepotřebného obalového materiálu na skládku po stěhování

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ

  
Pro stěhování knihovních fondů využíváme speciální přepravní
   vozíky, vyrobené na základě zkušeností z praxe, naší společností.
  
     Postup prací

stehovani  vypracování harmonogramu stěhování ( počet bm za den)
stehovani  příprava sjezdů ( v případě že není možné použít v budově
    výtahy )
stehovani  dovezení přepravních vozíků
stehovani  označení vozíků podle pořadí
stehovani  naložení přepravních vozíků podle signatur
stehovani  transport do nové budovy
stehovani  vyložení podle signatur
stehovani  odvoz přepravních vozíků a úklid po stěhování
stehovani  kontrola a předání přestěhovaných knihovních fondů   

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH VOZÍKŮ

   Naše firma používá přepravní vozíky již více než 7 let. Když jsme se poprvé setkali
   s požadavky na stěhování knihovních fondů, nebyla vymyšlena žádná speciální technologie
   ani pomůcky pro stěhování 
   knihovních fondů. Pro tyto účely se používaly kartóny. To bylo finančně i časově náročné. 
   Dalšími nevýhodami byla vysoká pracnost a fyzická náročnost při stěhování knihovních fondů
   a zároveň nedostatečná záruka, že bude dodrženo požadované pořadí knih. 
   Později se začaly používat dřevěné bedny s víky. Tím odpadlo nakupování drahých kartónů,
   takže se snížily finanční náklady na stěhování. Ostatní nevýhody však zůstaly.
   Po těchto zkušenostech jsme dospěli k názoru, že tento způsob stěhování knihovních 
   fondů je neefektivní. Navíc neustálou manipulací s knihami mohlo dojít k jejich poškození. Práci
   ztěžovaly i těžko přístupné prostory depozitářů v budovách bez výtahů a v těžko přístupných
   prostorech archivů a knihoven. Vymysleli jsme speciální přepravní vozík. Několik vzorků těchto
   vozíků jsme vlastnoručně vyrobili a otestovali v praxi. 
   Stěhování knihoven dostalo jiný rozměr. Práce, která dříve trvala 3 dny byla za použití vozíků
   hotova za 1 den, při menším počtu pracovníků a prakticky bez velké fyzické námahy. V současné
   době naše firma vlastní 160 kusů těchto přepravních vozíků vlastní výroby. 40 kusů vozíků je
   uzpůsobeno na velké formáty knih, o rozměrech zhruba 100x80 cm. Špatnou přístupnost nebo
   prostory bez výtahů jsme vyřešili sjezdy, které se přimontují na schodiště a umožňují tak rychlý
   a plynulý pohyb po schodech, bez velké fyzické námahy. Toto řešení je jednoduché a levné.
   Kolečka přepravních vozíků jsou gumová a mají ložisková uložení, takže na podlahách
   nezanechávají žádné stopy a neničí je. Při stěhování přepravními vozíky nerozhoduje vzdálenost.
   Odpadá zdlouhavé rovnání knih. Tím šetříme finanční prostředky našich zákazníků při stěhování.
   V případě nepřízně počasí se nasazují na vozíky plachty.

   Další nabízené služby naleznete v katalogu služeb stěhování
 

 
objednejte on-line profesionální webdesign STAHL stěhovací služba, stěhování, stěhování na klíč (C) 2010
O společnosti STAHL - Stěhování

historie
vozový park
reference stěhování
Naše Služby - Stěhování

stěhování bytů a domácností
stěhování firem a společností
komplexní služby na klíč
specializované služby
Skladování

přehled služeb
lokality
fotogalerie
kontaktujte nás
Objednat on-line

poptejte služby on-line
kontaktujte nás

Stahl, stěhování, stěhovací služby
Stěhování po celé České republice, zahraničí i zámoří. Stěhujeme kancelářské prostory včetně komplexní přípravy. Stěhování bytů, uměleckých předmětů, knihovních fondů a těžkých předmětů. Naše společnost nabízí komplexní stěhovací služby na klíč, dle požadavku zákazníků. Samozřejmostí je bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky. Součástí stěhování je dovoz kontejnerů na odpad a skartaci, dovoz obalového materiálu a rozmístění do kanceláří. Zajištění skladování.