Stahl s.r.o. - CZ Stahl s.r.o. - EN Stahl s.r.o. - DE Stahl s.r.o. - mezinárodní stěhovací služby, Praha, Plzeň, Klatovy.
Stahl s.r.o.


STĚHOVÁNÍ BYTŮ, STĚHOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

Stěhování byty a domácnostiKOMPLEXNÍ SLUŽBA – STĚHOVÁNÍ - BYTY ČESKÁ REPUBLIKA

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování
  dovoz obalového materiálu pro stěhování
  zabalení stěhovaných věcí do kartonů , popis stěhovaných věcí
  zabalení křehkých věcí, elektroniky a uložení do transportních 
     dřevěných beden s víky
  zabalení obrazů do americké fólie s lepeným papírem,
     na místě výroba kartonů
     z kartónových desek podle rozměrů obrazů
 demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů, přelepení dvířek proti otevření při manipulaci
  zabalení nábytku do americké fólie - popis, zabalení nábytku do dek na vozidle
     a připoutání proti posun
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  naložení stěhovaných věcí, zabezpečení na vozidle proti posunu pří stěhování
  přeprava na určené místo
  vyložení nábytku, montáž nábytku, vložení polic,  klíčů, kontrola funkčnosti
  vyložení  kartonů a ostatních věcí,
  rozdělení kartonů a ostatních věcí do místností
  vybalení stěhovaných věcí
  kontrola stěhovaných věcí – předání podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí  
  odvoz použitého obalového materiálu po stěhování

STANDARDNÍ SLUŽBA – STĚHOVÁNÍ - BYTY ČESKÁ REPUBLIKA

  určení ceny podle velikosti bytu, nebo stěhovaných věcí při telefonickém rozhovoru
  zabalení stěhovaných věcí provede zákazník do vlastních kartonů, nebo kartonů 
    zakoupených od firmy STAHL
  demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů, přelepení dvířek proti otevření při manipulaci
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  naložení stěhovaných věcí do vozidla, zabalení nábytku do dek, připoutání proti posunu
  přeprava na určené místo
  vyložení nábytku, montáž nábytku, vložení polic, klíčů , kontrola funkčnosti
  vyložení kartonů a ostatních věcí
  rozdělení a umístění kartonů a ostatních věcí do místností podle přání zákazníka 
     kontrola stěhovaných věcí  
  kontrola stěhovaných věcí a předání podle seznamů stěhovaných věcí

Stěhování byty a domácnostiSTANDARDNÍ SLUŽBA – STĚHOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

   Při této službě si zákazník zabalí stěhované věci sám. Obalový
   materiál může nabídnout naše firma, nebo
   si ho zákazník  zakoupí z jiného zdroje. Demontáž a montáž
   nábytku ve standardní službě je pro naší firmu zcela běžná věc.
   Celní doklady samozřejmě  vyřizujeme od A do Z. Určení vozidla
   dostatečné velikosti a přesný výpočet ceny zašleme v cenové
   nabídce včetně dokladů potřebných k celnímu odbavení po
   prohlídce stěhovaných věcí.
 
KOMPLEXNÍ SLUŽBA – STĚHOVÁNÍ KONTEJNEREM DO ZÁMOŘÍ

 bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky stěhování
  objednání kontejneru dostatečných rozměrů k potřebnému stěhování a lodní
     přepravy
  výroba vložkových dřevěných beden podle velikosti  kontejneru 
     (pouze na přání )
  dovoz obalového materiálu a rozdělení obalového materiálu do místností
  zabalení stěhovaných věcí do kartonů – popis – číslo a umístění
  zabalení oděvů do šatních kartonů  - popis, číslo, umístění
  zabalení a uložení do vyrobených dřevěných beden na přepravu křehkých věcí
     (pronájem není možný z hlediska návratnosti)
  demontáž nábytku, vyjmutí polic, klíčů, přelepení skel speciální lepicí páskou,
     přelepení dvířek proti otevření při manipulaci
  zabalení nábytku do  americké fólie s lepeným papírem  +  vlnitým papírem 
     ( nábytek musí být důkladně zabalen, protože kontejnery mají kovové stěny bez obložení)
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  naložení a uložení stěhovaných věcí do kontejneru, kontrola správného uložení
  přiložení dispozic k nákladu pro firmu, která bude provádět vykládku, montáž a
     vybalení včetně montáže ( naše firma oslovuje  zavedené  stěhovací  firmy,  s kterými
     spolupracuje již delší dobu, obdobně provádíme tyto práce pro tytéž firmy)
 vyřízení celních formalit od A do Z
  přeprava do přístavu
  lodní přeprava do místa určení
 vyzvednutí kontejneru v přístavu najatou firmou, přeprava na určené místo
  vyložení nákladu, vybalení nábytku montáž nábytku, vložení polic, klíčů
  rozdělení kartonů do místností
  vybalení kartonů a uložení do nábytku
  kontrola stěhovaných věcí
  předání stěhovaných věcí podle sepsaných seznamů
   
Stěhování  tohoto  druhu  je velice  náročné  na  obalový materiál. Kontejnery, které se používají pro tento druh přepravy nemají upravené vnitřní opláštění.

KOMPLEXNÍ SLUŽBA –  LETECKÁ PŘEPRAVA

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky
  výroba dřevěných lehkých beden, nebo vyztužených kartonů (podle druhu nákladu ) 
     ( výrobu těchto obalů provádí naše firma )
  zabalení stěhovaných věcí do americké fólie s lepeným papírem
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  uložení stěhovaných věcí do beden , nebo vyztužených kartonů, popis – číslo
  naložení do nákladního vozidla potřebné velikosti
  odvoz na letiště
  vyřízení celních formalit od A do Z
  letecká přeprava na určené místo
  vyzvednutí najatou firmou ( naše firma oslovuje zavedené stěhovací služby,
     s kterými spolupracuje již delší dobu, obdobně provádíme tyto práce pro tytéž 
     zahraniční firmy v ČR )
  přeprava na určené místo
  vybalení přepravovaných věcí
  předání podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí

NOVĚ - KOMPLEXNÍ STĚHOVACÍ SLUŽBY - ZASTOUPENÍ BERLÍN

Komplexní stěhovací služby - zastoupení BerlínVe spolupráci s naším německým partnerem Slavie GmbH, zajišťujeme komplexní stěhovací služby v regionu Německo a celý svět.

  bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky
  výroba dřevěných lehkých beden, nebo vyztužených kartonů
     podle druhu nákladu,( výrobu těchto obalů provádí naše firma )
  zabalení stěhovaných věcí do americké fólie s lepeným papírem
  sepsání seznamů stěhovaných věcí
  uložení stěhovaných věcí do beden , nebo vyztužených kartonů, popis – číslo
  naložení do nákladního vozidla potřebné velikosti
  odvoz na letiště, nebo přeprava kontajnerem
  vyřízení celních formalit od A do Z
  letecká nebo kontajnerová přeprava na určené místo v regionu Německo a celý svět
  převzetí zásilky partnerskou službou v Německu
  přeprava na určené místo
  vybalení přepravovaných věcí
  předání podle sepsaných seznamů stěhovaných věcí

Určení  vozidla  dostatečné  velikosti  a  přesný výpočet  ceny zašleme v cenové nabídce včetně dokladů potřebných k celnímu odbavení po prohlídce stěhovaných věcí.


 

objednejte on-line profesionální webdesign STAHL stěhovací služba, stěhování, stěhování na klíč (C) 2010
O společnosti STAHL - Stěhování

historie
vozový park
reference stěhování
Naše Služby - Stěhování

stěhování bytů a domácností
stěhování firem a společností
komplexní služby na klíč
specializované služby
Skladování

přehled služeb
lokality
fotogalerie
kontaktujte nás
Objednat on-line

poptejte služby on-line
kontaktujte nás

Stahl, stěhování, stěhovací služby
Stěhování po celé České republice, zahraničí i zámoří. Stěhujeme kancelářské prostory včetně komplexní přípravy. Stěhování bytů, uměleckých předmětů, knihovních fondů a těžkých předmětů. Naše společnost nabízí komplexní stěhovací služby na klíč, dle požadavku zákazníků. Samozřejmostí je bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky. Součástí stěhování je dovoz kontejnerů na odpad a skartaci, dovoz obalového materiálu a rozmístění do kanceláří. Zajištění skladování.