Stahl s.r.o. - CZ Stahl s.r.o. - EN Stahl s.r.o. - DE Stahl s.r.o. - mezinárodní stěhovací služby, Praha, Plzeň, Klatovy.
Stahl s.r.o.


SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY - STĚHOVÁNÍ

STĚHOVÁNÍ TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ

   Přepravujeme předměty jednotlivé váhy do  800kg  ( stroje,
   trezory atd. ). K této práci používáme hydraulické podvozky  a
   hydraulická čela na vozidlech. Stěhujeme i předměty o hmotnosti
   vyšší než 800 kg, v rámci  komplexních služeb - stěhování
   kancelářského zařízení. Zde je nutná příprava, stěhování
   těchto předmětů musí být důkladně zorganizováno a
   koordinováno, aby nedošlo ke zranění pracovníků , poškození
   stěhované věci,  poškození zdí  apod . 

STĚHOVÁNÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

   Přepravujeme hudební nástroje všech druhů. Již šestým rokem
   stěhujeme hudební nástroje pro Pražské jaro a Pražský podzim.
   Dále zajišťujeme přepravy hudebních nástrojů pro Český rozhlas,
   Symfonický orchestr hl. m. Prahy, agenturu PISKO a pro fyzické
   osoby. K této práci používáme speciální podvozky a
   postroje pro přenášení břemen.

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ

  
Pro stěhování knihovních fondů využíváme speciální přepravní
   vozíky, vyrobené na základě zkušeností z praxe, naší společností.
  
     Postup prací

 vypracování harmonogramu stěhování ( počet bm za den)
  příprava sjezdů ( v případě že není možné použít v budově
    výtahy )
  dovezení přepravních vozíků
  označení vozíků podle pořadí
  naložení přepravních vozíků podle signatur
  transport do nové budovy
  vyložení podle signatur
  odvoz přepravních vozíků a úklid po stěhování
  kontrola a předání přestěhovaných knihovních fondů   

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH VOZÍKŮ

   Naše firma používá přepravní vozíky již více než 7 let. Když jsme se poprvé setkali
   s požadavky na stěhování knihovních fondů, nebyla vymyšlena žádná speciální technologie
   ani pomůcky pro stěhování 
   knihovních fondů. Pro tyto účely se používaly kartóny. To bylo finančně i časově náročné. 
   Dalšími nevýhodami byla vysoká pracnost a fyzická náročnost při stěhování knihovních fondů
   a zároveň nedostatečná záruka, že bude dodrženo požadované pořadí knih. 
   Později se začaly používat dřevěné bedny s víky. Tím odpadlo nakupování drahých kartónů,
   takže se snížily finanční náklady na stěhování. Ostatní nevýhody však zůstaly.
   Po těchto zkušenostech jsme dospěli k názoru, že tento způsob stěhování knihovních 
   fondů je neefektivní. Navíc neustálou manipulací s knihami mohlo dojít k jejich poškození. Práci
   ztěžovaly i těžko přístupné prostory depozitářů v budovách bez výtahů a v těžko přístupných
   prostorech archivů a knihoven. Vymysleli jsme speciální přepravní vozík. Několik vzorků těchto
   vozíků jsme vlastnoručně vyrobili a otestovali v praxi. 
   Stěhování knihoven dostalo jiný rozměr. Práce, která dříve trvala 3 dny byla za použití vozíků
   hotova za 1 den, při menším počtu pracovníků a prakticky bez velké fyzické námahy. V současné
   době naše firma vlastní 160 kusů těchto přepravních vozíků vlastní výroby. 40 kusů vozíků je
   uzpůsobeno na velké formáty knih, o rozměrech zhruba 100x80 cm. Špatnou přístupnost nebo
   prostory bez výtahů jsme vyřešili sjezdy, které se přimontují na schodiště a umožňují tak rychlý
   a plynulý pohyb po schodech, bez velké fyzické námahy. Toto řešení je jednoduché a levné.
   Kolečka přepravních vozíků jsou gumová a mají ložisková uložení, takže na podlahách
   nezanechávají žádné stopy a neničí je. Při stěhování přepravními vozíky nerozhoduje vzdálenost.
   Odpadá zdlouhavé rovnání knih. Tím šetříme finanční prostředky našich zákazníků při stěhování.
   V případě nepřízně počasí se nasazují na vozíky plachty.

ČIŠTĚNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ 

   Přepravní vozíky jsou využívány i při mechanickém a chemickém čištění.
   Výhodou použití vozíků při čištění knihovních fondů je to, že knihy se nemusí čistit přímo v
   depozitářích a knihovnách, ale na vyhrazeném místě, které je pro čištění knih vhodnější. Další
   výhodou je to, že knihy se z vozíků odebírají postupně, čistí se jedna po druhé, takže nedojde
   k záměně pořadí knih. Pro čištění knih používáme vysavače švédské firmy LUX s maximálním
   výkonem, který však je pro toto čištění použitelný a knihy nepoškodí. Dále se knihy stírají
   purusem. Při chemickém čištění se knihy nechávají na přepravních vozících a provádí se
   chemické postřiky. S  oběma způsoby, mechanických čištěním knihovních fondů i chemickým
   čištěním knihovních fondů máme velmi dobré zkušenosti, o čemž svědčí i referenční dopisy
   našich zákazníků, jako jsou například židovské muzeum v Praze a Národní knihovna hlavního
    města Prahy.

objednejte on-line profesionální webdesign STAHL stěhovací služba, stěhování, stěhování na klíč (C) 2010
O společnosti STAHL - Stěhování

historie
vozový park
reference stěhování
Naše Služby - Stěhování

stěhování bytů a domácností
stěhování firem a společností
komplexní služby na klíč
specializované služby
Skladování

přehled služeb
lokality
fotogalerie
kontaktujte nás
Objednat on-line

poptejte služby on-line
kontaktujte nás

Stahl, stěhování, stěhovací služby
Stěhování po celé České republice, zahraničí i zámoří. Stěhujeme kancelářské prostory včetně komplexní přípravy. Stěhování bytů, uměleckých předmětů, knihovních fondů a těžkých předmětů. Naše společnost nabízí komplexní stěhovací služby na klíč, dle požadavku zákazníků. Samozřejmostí je bezplatná prohlídka a vypracování cenové nabídky. Součástí stěhování je dovoz kontejnerů na odpad a skartaci, dovoz obalového materiálu a rozmístění do kanceláří. Zajištění skladování.